Choď na obsah Choď na menu
 

AUTOBIOGRAFIA

25. 12. 2011

img_8666.jpgNarodila som sa v Bratislave, no spolu so štyrmi súrodencami som vyrastala a stále bývam v Senci. V roku 2007 som absolvovala na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Senci. Ako 8-ročná som sa zúčastnila školského kola prednesu prózy a opézie a ako 10-ročná školského kola speváckej súťaže Slávik. Pravidelne som sa zúčastňovala aj náboženských olympiád. V roku 2000 som začala navštevovať Základnú umeleckú školu v Senci, kde som chodila na Literárno-dramatický odbor. V roku 2002 som začala chodiť aj na hudobný odbor, kde som vyštudovala základnú teóriu hudby a hrala som na hudobnom nástroji - klavír. Ako samouk sa učím hrať aj na gitare, na flaute a na husliach. Približne v roku 2008 som sa začala venovať požičiavaniu a predaju kníh vo Farskej knižnici v Senci, čomu sa venujem až dodnes, rovnako ako aj hre a spevu na adoráciách. V roku 2009 som účinkovala v speváckom zbore Svetlo ako klaviristka a speváčka. Od septembra 2011 hrávam a spievam na svätých omšiach s účasťou detí. Príležitostne hrávam aj na iných svätých omšiach. V roku 2010 som absolvovala prax na Daňovom úrade v Senci vrámci štúdia. V roku 2011 som úspešne ukončila štúdium s maturitou na Obchodnej akadémii v Bratislave. Počas štúdia som brigádovala v sieti Tesco Stores, a. s. Od apríla 2012 som animátorkou a zároveň zodpovednou osobou vo farnosti Senec v rámci eRka - HKSD. Od septembra nastupujem na Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor misijné a charitatívne práce. Momentálne pracujem v obchode s kresťanskými potrebami Filotea v Senci.

Činnosti, ktorým sa venujem, nerobím sama, ale s pomocou rodiny a priateľov.